פרק רביעי פתיחות וסיומים

פרק רביעי פתיחות וסיומים בפרקים הקודמים עסקנו בגבולות הסיפור ובתרומה שיש למסקנות חקר המקרא לניתוח היחידה המתוחמת . עניינו של פרק זה יהיה בעיקרו פתיחות הסיפורים , אולם אתייחס בקצרה אף לסיומיהם . לרוב נפתח סיפור באקספוזיציה ( הקרויה בעברית גם מצג או פרישה . ( תפקיד האקספוזיציה הוא לספק לקורא נתונים אינפורמטיביים ראשונים וחומרי רקע בסיסיים , שבסיועם הוא יוכל להיכנס לעולם הסיפור ולהבין את המתרחש בו . יש שנתונים אלה מציגים את הדמויות המרכזיות , יש שהם מתייחסים לזמן ו / או למקום , ויש שהם מתארים את החוקיות המאפיינת את עולם הדמויות , שיכול להיות בעל חוקיות שונה לחלוטין מזו של עולם הקורא . בך למשל , פתיחת סיפור מגדל בבל ( בראשית יא 1 ( 9 מציגה לפני הקורא חוקיות שונה מזו של העולם המוכר לנו כיום : "ויהי כל הארץ שפה אחת " ... ( שם , פס' . ( 1 האקספוזיציה מכילה נתונים בעלי אופי תיאורי , סטטי , שניתן אף להגדירו כהרגלי ( רוטיני , ( והיא מסתיימת עם המעבר מסוג זה של נתונים לתיאור של התנהגות דינמית , המתבטאת באמירה או בעשייה כלשהי שמטרתה לתאר מצב השונה מזה המתואר בפתיחה . באקספוזיציה משובצים אפוא פרט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור