פרק שלישי סיפור מקראי וחקר המקרא

פרק שלישי סיפור מקראי וחקר המקרא בפרק הקודם הוצג חקר הסיפור המקראי כנושא חדש יחסית בחקר המקרא . בפרק זה תועלה השאלה מהי זיקת חקר המקרא , על מסקנותיו הביקורתיות , לחקר הסיפור המקראי : האם חוקרי הסיפור המקראי מקבלים את מסקנות חקר המקרא כהנחות יסוד ? האם הם שוקלים אותן ? או אולי הם מתעלמים מהן כליל ? התבוננות בנושא מנקודת מבט היסטורית מלמדת כי באופן מעשי שלוש האפשרויות שהוצגו לעיל מצאו את מקומן במחקר , וכי הבחירה באפשרות אחת או אחרת פעמים מייצגת את חינוכו והשכלתו של החוקר ופעמים היא עונה על צרכיו האמוניים או האידאולוגיים ואפילו הפסיכולוגיים . חוקר המתייחס ( במודע או שלא במודע ) אל הטקסט המקראי כאל טקסט קדוש , על אף היותו מושא מחקר , לא זו בלבד שיעדיף להתעלם ממסקנותיו הביקורתיות של חקר המקרא , אלא יאמץ אל לבו כמוצא שלל רב את הגישות הסינכרוניות , כלומר , את הגישות המנתחות את הטקסט כפי שהוא מונח לפנינו , ויתעלם כליל מתולדותיו . חוקרים אחרים יאמצו את הגישות הסינכרוניות אם משום שזו השקפת עולמם המחקרית , הנשענת על עקרונות תאורטיים שמבססים ומנמקים את ההתעלמות מתולדות הטקסט , ואם משום שהם אינם מכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור