פתח דבר

פתח דבר ספר זה , בדומה לקודמו _היסקודיה _ואידיאולוגיה במקרא , הוא עיבוד של שלוש עשרה שיחות שהושמעו באוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל בשלהי 1999 ובמהלך חורף . 2000 בצורתו הנוכחית וכהיקפו בא הספר לשמש מבוא לעולמו של הסיפור המקראי . שאלות שבהן נעסוק לאורך הספר יהיו למשל : כיצד המקרא מתייחס לחלקים הסיפוריים שבוי האם הסיפורים שבמקרא הם בעלי מאפיינים משלהם ? האם ניתן לדבר על ייחודו של הסיפור המקראי ? כיצד ניתן לקבוע מהם גבולות הסיפור ? מי אחראי לכותרת שלו ? האם קורא של סיפור מקראי צריך לקחת בחשבון שיקולים מעולמו של חקר המקרא ? מי הוא הכול יודע והכול יכול בסיפור המקראי , אלוהים או המספר ? כיצד מעוצבים העלילה , הדמויות , הזמן והמקום ? האם קיימת זיקה בין תוכן הסיפור לבין צורתו ? כיצד נכריע מהי המשמעות של הסיפור ? האם לסיפור יש משמעות אחת או יותר ? שיחות בנושאים אלה ובנושאים נוספים עובדו לפרקיו של ספר זה . נראה לי כי מקומו המיוחד של ספר זה הוא דווקא בצמצומו ובתפקיד שיועד a לשמש מבוא . הספר בנוי במעגלים ההולכים ומתרחבים : מתיחום הסיפור ועיון בנוסחו , דרך הדיון במרכיביו , ועד משמעו כשלעצמו . מסלול ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור