פרק ג' גם ירוק יש לתכנן: שמורות נושאיות־סביבתיות

פרק ג' גם ירוק יש לתכנן : שמורות נושאיות סביבתיות סוגיות בנושאי שמורות הטבע והגנים ההיבט המוסרי של צו שימור הערבים הפיזיים של הארץ תצפית מפתח dtx / : 7 שינה בהתמדה את פני כדור הארץ . הוא הפעיל אמצעים טכנולוגיים רבי עוצמה - ביער במקומות רבים את הצמחייה המקומית , חרש ושינה את תכסית הקרקע , סלל דרכים ושינה את תבנית ניקוז הנגר העילי , כרה , חצב והשאיר פצעי נוף , בנה יישובים ומכלולי תעשייה וכר . דיון : פעילות זו של שינוי פני כדור הארץ רובה בלתי הפיכה , והתוצאה - התמעטות הנופים וערכי הטבע המקוריים , כפי שעוצבו בתהליכים הטבעיים לפני התערבות האדם . תהליכים אלו מואצים במקביל להתפתחות הטכנולוגית . התוצאה : כל דור רואה פחות ערכי טבע שמורים בהשוואה לאלו שמהם נהנה הדור הקודם . ההשלכה של תהליך מואץ זה לדורות הבאים פשוט מפחידה ; אם לא נתעשת מידית , לא תהיינה לדורות הבאים דוגמאות של יחידות טבע בראשיתי . הסביבה כולה תהיה סינתטית . מסקנה מוסרית : אין לנו הסמכות למנוע מן הדורות הבאים את החופש לקבוע את תדמית הסביבה של עולמנז ; אנו חייבים לרסן את עצמנו ולעבור מידית לממשק נקי ולשימור סביבתי מרבי . על פניה ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור