פרק א' תכנון ישראל: הישגי העבר ואתגרי העתיד

פרק א' תכנון ישראל : הישגי העבר ואתגרי העתיד התכנון ממשה רבנו ועד קום המדינה תבנית המשכן ואוהל מועד : בספר שמות , פרקים כה-ל , מופיע תיאור ייחודי באיכותו . הקריאה בפרקים אלה , המתארים את תבנית המשכן , מעוררת השתאות והתפעלות מיכולת התכנון המדויק של מבנה ציבורי מורכב , ומהוראות התכנון וההנחיות בדבר החומרים לסוגיהם ודרך העיבוד שלהם . רשימת החומרים המופיעה בפרקים כוללת : זהב , כסף , נחושת , אבני שוהם , תכלת , ארגמן , תולעת שני ושש , עורות איילים ותחשים , עצי שיטים . מידות מדויקות ביחידות של אמה מתארות את התכנית של ארון לוחות הברית , הכפורת , הכרובים , שולחן לחם הפנים , מנורת ששת הקנים , יריעות , פרטי הקרשים , פרוכת , עמודים , המזבח , החצר והשער . ליותר מחמישים פריטים , לרבות הקישוטים , יש תכנית מפורטת . אף הכיוונים הרצויים מפורטים . כן מתוארים פרטי הבשמים והקטורת ופרטי לבוש הכוהנים ואבני החושן . תכנון התנחלות השבטים : דברי אלוהים למשה המתייחסים להתיישבות העם בארץ ( ספר במדבר לד-לה ) כוללים רכיבים מובהקים של תכנון ממלכתי , תכנון אשר התבצע לאחר שנים בהנהגת יהושע ( ספר יהושע יג-כ : ( ( ו ) תי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור