ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת אביגד ני , העיר העליונה של ירושלים , ירושלים . 1980 אבי יונה מ ; בימי רומא וביזנטיון , ירושלים . 1962 אבי יונה מי ( עורך , ( ספר ירושלים , א — טבעה תולדותיה והתפתחותה של ירושלים מקדמת ימיה ועד לזמננו , ירושלים תשט"ז . אבי יונה מי , "שבר של כתובת רומית מחפירות הכותל הדרומי של הר הבית , " ארץ ישראל — מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , ספר אולברייט , ירושלים תשכ"ט , עמי 161 ואילך . בן אריה יי , ארץ ישראל במאה הי"ט — גילויה מחדש , ירושלים . 1970 בן דב מי , "המבנים מתקופת בית אומייה ליד הר הבית , ארץ ישראל — מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , ספר שזר , ירושלים תשל"א , עמי 35 ואילך . בן דב מי , "טכניקת הבנייה בארמון האומאיי שליד הר הבית , " ארץ ישראל — מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , ספר דונייבסקי , ירושלים תשל '' ג , עמי 75 ואילך . בךדב מי , סנטה מריה של האבירים הגרמניים , ירושלים . 1977 בן דב מי , נאור מי , ענר זי , הכותל , תל אביב . 1981 בן דב מ ; "התקופות הגדולות בתולדות ירושלים והשתקפותן בחפירות הכותל , " קרדום , חוברת , 17-16 ירושלים , 1981 עמי 48 ואילך . בן דב מי , "הצעות לע...  אל הספר
כתר הוצאה לאור