שרידי קמרונות מתקופת בית שני שנבנו לתוך קירות הרוסים של מבנה רב מידות מימי הבית הראשון.