21. מאשפתות לגן ארכיאולוגי

. 21 מאשפתות לגן ארכיאולוגי מדרום להר הבית במאה האחרונה הפעילות בשטח שמפנים לחומה העותימאנית מדרום להר הבית ובשטח שמחוץ לחומת העיר העתיקה קפאה במאת השנים האחרונות . כך עולה הן מן החפירות והן מעשרות תמונות ותרשימים של נופים וציורים של האזור , שנעשו בתקופה זו . יתר על כן , מראשית הפרק הזה בתולדות ירושלים כבר מצויים בידינו צילומים אחדים , וגס הם מאשרים תמונת מצב זו . בצד מערב חלו אי אלו שינויים לא מהותיים ! בניין שהיה בנוי מצפון לקשת רובינסון וניצב על עמודים הופך לבניין שקומת מגורים נבנתה בין עמודיו . כמה בתים נוספים בשכונת המוגךביס נבנו מדרום לשכונה זו , אבל מרבית השטח עדיין נותר כשטח גינות פתוח . ממזרח לחומת העיר העתיקה רכשו תושבים מסלואן משלטונות ההקדש המוסלמי את הזכויות לנצל את השטח למטרות חקלאות , ובמרכזו בנו הם שניים שלושה חדרי מגורים דלים ועלובים וחדרים אחדים ששימשו דיר לצאנם . בתי השימוש של הדיירים נבנו מתחת למסגד אל אקצא ונשענו על כותלו הדרומי של הר הבית . מצב עגום זה שרר במשך כל תקופת המנדט הבריטי וכן בתקופת השלטון הירדני בעיר . קשה היה להבין את פשרה של עזובה זו . מה היו הגורמים...  אל הספר
כתר הוצאה לאור