למעלה: ריצוף אבן ובסיסי אומנות של השוק תע ו™ הקדום מדרום לתר