משמאל: קערת חרסינה סינית מטיפוס מיוליקה, יבוא מראשית השלטון העותימאני.