למעלה: קבעת חרס מזוגגת משלהי תקופת השלטון הממלוכי ,