למטה ?? .? מטבע כסף מימי הצלבנים, טביעת שרטר צרפת שנת ?.1200?