למעלה י מגדל פשפש הבורסקאים בחומה הדרומית של העיר,