משמאל: מצבת קבר של חייל פאטמי מבית העלמין שלמרגלות הכותל המערבי.