תכשיטי זהב, עגילים וצמידים - מלאכת מחשבת מימי שלטו ו הפאטמים.