בין שרידי הארמון והמבנים הנספחים לו, מימי האמיים, שרידי בנייה דלה של בתי מגורים מימי שלטון הפאטמיס, צילום אוויר, ?.1977?