שחזור בית מגורים מימי שלטון הפאטמים על חורבות הארמון.