למעלה מימין ? שרידי בנייה מימי הפאטמים על הריסות הארמון.