קערת חרס מימי שלטון הפאטמים — יבוא או תוצרת מקומית?