קערת חרס מימי שלטון הפאטמים -יבוא או תוצרת מקומית?