למעלה י שבר כתובת מונומנטלית מימי הפאטמים המרמזת על פעולת שיקום בהר הבית.