כסיס עמוד בחדר מחדרי הארמון ־;אמיי. הבסיס שקוע כולו מתחת לרצפה :י העמוד שעליו היה גבוה.