שברי סבכות וסורגי שיש שנלקטו בכנסיות הרןסןת ןשימשן את הבנאים כימי שלטון בית אמיה.