שלושה מצבים של בניית עמודים בארמון האמיי, שהושפעו מגובה העמודים שנלקטו ממבניס הרוסים מימי שלטון הביזנטיס.