מבט משוחזר לקריית השלטון האמיית ל ל מע לצפון־מזרח.