מבט משוחזר לקריית השלטון האמיית למרגלות הר הבית. מבט ממזרח למערב.