קשתות במבנה המערבי. שימשו יסודות לקירות במבנה העל.