הקיר הדרומי של המבנה המזרחי. מתחתיו מבנים מימי שלטון הביזנטים ומתחתיהם מכנה ציבור מימי בית שני.