משמאל: חציבה בקיר הדרומי של הארמון לצורך הנחת צינור ביוב היורד מקומה בי.