למעלה מימין ; תעלת ביוב מתחת לרצפה בחדר דרומי בארמון האמיי.