משמאל?-.? החפירות בפינה הדרומית־ מערבית של הר הבית.