הארמון האמיי המשוחזר — מבט צפונה לעבר מסגד אל־אקצא.