מימין: דגם עשוי גבס של הארמון מימי האמיים והמבנים הנספחים.