17. בימי ח'ליפי בית אמיה

ארמון הח'ליפים בירושלים . 17 בימי ח'ליפי בית אמיה כבר עמדנו על חשיפת מבנה רב מידות מדרום להר הבית ועל זיהויו כשייך לתקופת חיליפי בית אמיה . ככל שהורחבה החפירה בדרום הר הבית , כן התבררה יותר ויותר תכנית המבנה , וראינו עד כמה דומה היא לתכנית של מבנה ארמון כפי שרווחה ברחבי האימפריה המוסלמית , במיוחד בלבה , בתחומי שליטתם של בני משפחת אמיה לפני שהפכו אדונים על האימפריה כולה . המבנה שנחשף היה בעל חצר קמורה רחבת ידיים מרוצפת ריצוף אבן ; סביב לה , מארבעת צדדיה , נבנו אכסדראות שהיו שעונות על קירות החדרים מחד ועל טור עמודים הפונה לכיוון החצר מאידך . מעבר לאכסדראות נבנו טורי חדרים ארוכים , שמהם נותרו רק יסודות קירותיהם . בכמה מקומות בלבד נותרו שרידי קירות אלה מעל לגובה היסודות ו משרידים אלו ומשרידי מבנה דומה שנחשף אחר כך התברר לנו שהחדרים הארוכים חולקו חלוקה משנית לחדרים קטנים יותר . מאחר שקירות החלוקה לא נשאו את התקרות של קומת הקרקע של המבנה , לא בנו להם יסודות , ולפיכך לא יכולנו למצוא אלא רמזים לקיומם . הממצאים שהחלו להתגלות — שרידי אבני קשתות ועליהן טיח לבן וציורי קיר נאים , ואבנים מגולפות שבמ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור