משמאל י פרוזדור מקומר במרכז מבנה רב חדרים הבנוי ממערב לקשת וילסון — מבט מערבה.