קשת וילסון לאחר שחזורה בימי חיליפי בית אמיה. הרחוב נסלל על אבני המפולת של הקשת מימי בית שני ורוחבו ?4.30? מ' בלבד.