מימין: רצפה ועמודים במבנה המרחץ שבמכלול מבני הארמון מימי שלטון בית אמיה.