16. ראשית תקופת האיסלאם

מבנה מוסלמי רב מידות . 16 ראשית תקופת האיסלאם בסיורים הראשונים שערכנו בשטח לפני שהתחלנו בחפירה ממש , הבחנו בשרידי קירות איתנים שהיו מצויים בשני בורות קטנים . בורות אלה נחפרו באזור הכותל הדרומי בידי אנשי משלחתה של קתלין קניון . חפירותיה נערכו מטעם אגף העתיקות הירדני ונועדו לבחון אס אפשר לבנות במקום בית ספר . בספרה Jerusalem מסופר שהשרידים שייכים למבנה ביזנטי רב מידות , והיא אף ניסתה לזהותם כמבני הציבור — בתי החולים והאכסניות — שבנה יוסטיניינוס ליד כנסיית הניאה . שיקולה היה מוטעה והסתמך בין השאר על ההנחה שכנסיית הניאה מצויה בהר הבית . גם תכנית המבנים וגם המידע הארכיטקטוני עליהם נותרו בגדר תעלומה , שכן הריבועים שנחפרו היו קטנים מדי . על חפירה זו נוספה עוד חפירה , שנערכה בהנהלת האב ןה וו , שהיה מבכירי הארכיאולוגים של בית הספר הצרפתי לארכיאולוגיה מקראית בירושלים ונטל חלק בחפירות של קתלין קניון . גם בחפירה זו נחשפו קירות אחדים , אך היא לא הניבה פירות כלשהם , כפי שהעידה קתלין קניון בספרה . ואולם לא זו בלבד שלא עלה בידי חוקרים אלה להגדיר את תכנית המבנים , מפאת ממדיה הקטנים של החפירה , אף תיארו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור