מבחר כלי ברונזה השייכים לכנסייה ואשר נמצאו בחדר מגורים של מבנה מימי השלטון הביזנטי, שהחזיקו בו פועלים שעבדו בבניית הארמון המוסלמי. בין הכלים; טבעת נקישה לדלת, נברשות למאור ונרות.