לוח שיש שחקוקה בו מנורת שבעת הקנים, כנראה מבית כנסת יהודי סמוך להר הבית מן המאה השביעית לס"ה.