ציורי מנורת שבעת הקנים על קירות מבנים מימי שלטון הביזנטים, שיהודים תפסו אותם עם הכיבוש הפרסי או הכיבוש המוסלמי.