משמאל: מבחר קערות וקעריות חרס מבתי המגורים שבשכונה מימי שלטון הביזנטיס.