משמאל: מבט אל השכונה מימי שלטון הביזנטיס בשחזורה מדרום להר הבית.