מימין: מבט לחצר אחורית משוחזרת של מבנה מימי הביזנטים.