משמאל: רצפת פסיפס שמשובצת בה כתובת ביוונית: "אשרי הגרים בבית הזה?."?