שחזור פרספקטיבי של בית מגורים מימי שלטון הביזנטיס.