חדר בקומת קרקע של מבנה מימי הביזנטים ובו מתקן תעשייה לבורסקאות.