14. המגורים לרגלי הר הבית

. 14 המגורים לרגלי הר הבית שכונת הנוצרים בדרום הר הבית הפך לחורבה , והפעילות הציבורית הועתקה למעלה הגבעות , לכנסיות החשובות שנבנו שם . במערך ההתיישבות הנוצרית בירושלים ובמהלך אכלוס העיר הפך האזור שמדרום להר הבית לאזור מגורים מובהק . קיים שוני רב בין ראשוני הבתים שנבנו באזור זה במאה הרביעית ובין הבתים שנבנו בו במאה השישית ושימשו עד לימי פעילות הבנייה המוסלמית הגדולה באזור . ההבדלים מתבטאים הן בתכניות הבתים והן בפרטים הטכניים של הבנייה . את בתי ראשית התקופה הביזנטית מאפיינות תכניות וטכניקות של בנייה שמקורן בארצות חוץ , ואילו בבנייה של המאה השישית באה לידי ביטוי תכנית שנוצרה והתאימה לצורכי הדיירים ולאורחות החיים בירושלים . הפרטים הטכניים של הבנייה אף הם פרי יצירה מקומית , על האתגרים שעמדו לפניה . מן הראוי לציין שבמקרה זה עולה היצירה המקומית על היצירה המיובאת , הן בפתרונותיה והן בפרטיה הטכניים . ועוד תופעה אחת חשובה מציינת את הבנייה של המאה השישית לעומת הבנייה במאה הרביעית , הלא היא צפיפות הבנייה ן בית נוגע בבית ורק סמטאות צרות מאוד מפרידות ביניהם . לראשונה נתקלנו בבתים מן התקופה הביזנטית ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור