משמאל: שבר סבכת שיש השייך לכנסייה מפוארת (הניאה?,(?? נמצא בשימוש משני בארמון מימי בית אמיה.