משקוף אבן של דלת בכנסייה (הניאה?(?? בשימוש משני כאבן בנייה בארמון מימי בית אמיה.